Tag Archives: Danışmanlık

İmalat Yeterlilik Belgesi TSE veya TSEK Markası kullanma hakkına sahip olan ,emtianın  imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol olanakları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belgelemek amacıyla düzenlenen , emtianın kalitesini temsil etmemek kaydıyla, gerçek/tüzel kişi  adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Uygulama Aşamaları : Belge alımına ilişkin gerekli yol haritası aşağıda […]

Ekap Başvuru İşlemleri KİK tarafında hazırlanan EKAP ( Elektoronik Kamu Satınalma Platformu ) 01 Eylül 2010 tarihinde devreye girmiştir. Doğrudan alımlar (22d)dail olmak üzere tüm satın almalar ve ihaleller EKAP üzerinde yapılacağından bütün harcama birimlerinin gerkli protokolu doldurup çıktısını aldıktan sonra bir sureti kuruluşta kalacak ve bir sureti harcama yetkilisi tarafından imzalanıp ve mühürlendikten sonra […]