Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesinin verilmesi için tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.endustriyel-tasarim-tescili

Endüstriyel Tasarım Tescil’ i Belgesi almak için yapılan resmi başvuru, öncelikle şekli şartlara uygunluk açısından incelenir.

Şekli şartlara uygun olan Endüstriyel Tasarım Tescil başvuruları, yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına açılır.

Üçüncü kişiler tarafından yapılan itirazların başvuru sahibi tarafından dikkate alınması zorunlu değildir.

Yasal itiraz süresi içerisinde, itiraz yapılmayan tasarım başvurularının tesciline karar verilir ve 5 yıl için geçerliliği olan Endüstriyel Tasarım tescil belgesi düzenlenir.

Tasarım koruması her 5 yılda bir yenilenerek 25 yıla kadar uzatılabilir.

Serebral Palsi

Uzay Terapisi

G Belgesi

Kurşun Geçirmez Cam