Tag Archives: Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumları Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Durumlarında hukuk ve ceza davaları açılabilir. Yetkili mahkemeler, Fikri ve Sınai haklar ihtisas mahkemeleridir. Fikri ve Sınai hak ihlallerinin yoğunlukla yaşandığı Dünya’da ve özelde Türkiye’de bu ihlallere karşı muhtelif tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Bu tedbirlerin başında da dava yoluyla hakkın geri iade edilmeye çalışılması gelmektedir. Endüstriyel Tasarım […]