Tag Archives: Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Vekili İlgili kanunda Endüstriyel Tasarım Vekili unvanı bulunmamaktadır. Bunun yerine,  Endüstriyel Tasarım hususundaki vekillik yetkisi Marka ve Patent Vekillerine aittir. Dolayısıyla, Endüstriyel Tasarım hususlarında vekillik işlemlerini Türk Patent Enstitüsü siciline kayıtlı Marka ve Patent Vekilleri yerine getirir. Marka ve Patent Vekilliği yetkisi, Türk Patent Enstitüsü’nün yaptığı sınavda başarılı olan ve Türk Patent Enstitüsü […]

Endüstriyel Tasarım Danışmanlık Endüstriyel Tasarım başvuru, tescil, yenileme gibi Endüstriyel Tasarım ile ilgili tüm hususlarda uzman kadromuzla müvekkillerimize nitelikli danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Endüstriyel tasarım başvurusunun yapılmasından önce gerekli tüm bilgi ve belgeler uzman kadromuz tarafından titizlikle hazırlanmaktadır. Özellikle Endüstriyel tasarım tarifname’ sinin, görsel örneklerinin hazırlanması uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Endüstriyel Tasarım Danışmanlık olarak Konusunda uzman […]

Endüstriyel Tasarım Nedir? Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen muhtelif unsur veya özellikler tarafından oluşturulan görünümdür. Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar. Teknik bakımdan aynı kalitede olan iki […]