Tag Archives: Endüstriyel Tasarımın Dokusu

Endüstriyel Tasarım Nedir? Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen muhtelif unsur veya özellikler tarafından oluşturulan görünümdür. Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar. Teknik bakımdan aynı kalitede olan iki […]