Tag Archives: Faydalı Model Haklarının Korunması

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları Tescilli faydalı model hakkına tecavüz hallerinde hukuk ve ceza davaları açılabilir. Yetkili mahkemeler, Fikri ve Sınai haklar ihtisas mahkemeleridir. Fikri ve Sınai hak ihlallerinin yoğunlukla yaşandığı Dünya’da ve özelde Türkiye’de bu ihlallere karşı muhtelif tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Bu tedbirlerin başında da dava yoluyla hakkın geri iade edilmeye çalışılması gelmektedir. Faydalı […]

Faydalı Model Tescili Koruma Süresi Faydalı Model Tescili Koruma Süresi 10 yıldır. Markalar ve Endüstriyel Tasarım korumalarında olan belirli periyotlar sonunda yenileme hakkı patentlerde olduğu gibi faydalı modellerde de uygulanmaz. Faydalı Model koruma süresinin 10 yıl sonunda nihayete ermesi ile birlikte faydalı model üzerindeki münhasır hak da sona erer. Bu süre itibariyle, faydalı modele konu olan […]