Bize Ulaşın

Adres :Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 9 No:1134 Şişli/İSTANBUL

Telefon :
+90 (212) 222 02 01

GSM :
+90 (532) 139 48 45

Faks :
+90 (212) 222 03 10

E-mail :
info@perpapatent.com

Garanti Belgesi Hangi Ürünlerde Bulunur

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Nedir ?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren resmi belgedir.

Garanti Belgesi Nasıl Alınır ?

İmalatçı- üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgesi ‘ni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatmak zorundadırlar.

Bakanlığın onayı bulunmayan garanti belgesi geçersizdir. Garanti Belgesi başvuruları için Elektronik İmza (E-İmza) alınması gerekmektedir. Garanti belgesi başvurusu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ( sshyb ) başvurusu, servis ağı kurulumu ve elektronik imza alımı işlemleri için şirketimiz tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi garanti belgesi alımı ve diğer işlemlerde de sizleri yalnız bırakmamaktadır.

Garanti Belgesi’ nde Bulunması Zorunlu Bilgiler

 Tüketicilere verilecek garanti belge ‘sinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer almalıdır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bilim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin tarihi ve sayısı.

Kimler Garanti Belgesi Almak Zorundadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yaralan yönetmelikte geçen sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına garanti belgesi ‘ni onaylatarak tüketicilere vermeleri gerekmektedir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesi ‘nin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Garanti Belgesi alınması hususunda lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi

Garanti Belgesi ‘nin geçerlilik süresi düzenleniş tarihi itibari ile en az 2 yıldır.

Garanti Belgesi Yenileme İşlemleri ( Garanti Belgesi vize işlemi )

Geçerlilik süresi sona eren garanti belgelerinin yenilenmesi ( Garanti Belgesi vize işlemi ) için yapılacak müracaatlar, yeni belge başvurusu şeklinde olacaktır.

Garanti Belgesi Muafiyeti

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmamaktadır.

Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı il Müdürlüklerinden Garanti Belgesi Muafiyet Belgesi almak sureti ile ithalat gerçekleştirilir.

 Garanti Belgesi Müracaatı Sırasında İstenilen Belgeler

Garanti Belgesi başvurusu sırasında istenilen belgeler için firmamız iletişim numaralarından bizimle irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Örneği

Garanti Belgesi Sorgulama

Garanti Belgesi sorgulama hizmeti, satın almış olduğunuz sanayi ürününün garanti belgesi ‘nin olup olmadığını sorgulanmanıza yardımcı olur. Artık garanti belgesi sorgulama işlemi e devlet kapısı üzerinden ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda ki linki aracılığıyla yapılabilir.

-E-İMZA İLE GARANTİ BELGESİ BAŞVURUSU

-E-İMZA İLE SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURUSU

-MUAFİYET

-ŞAHIS MUAFİYET

-ŞİRKET EKLEME

İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’ NA DEVREDİLMİŞTİR.

PROJELERİN TAŞINMA İŞLEMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA İLGİLİ LİNKLERE  http://www.gumrukticaret.gov.tr/kategori/478/uygulamalar.html SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!…

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar

Yurt dışından ithal ettiğiniz veya Türkiye sınırları içerisinde ürettiğiniz malların birçoğuna Garanti Belgesi alınmaktadır. Ancak 2011 yılı içerisinde yürürlüğe giren Garanti Belgesi yönetmeliği gereği; son kullanıcı olarak nitelendirdiğimiz tüketicinin haricinde kalan, kişi ya da firmalara satılacak olan ürünler Garanti Belgesi kapsam dışı bırakılmıştır. Sizde firmanızın ithalini veya imalatını gerçekleştirdiğiniz ürünler için gerek Gümrük müdürlüğünde gerekse satış aşamasında zor durumda kalmamanız için ürünlerinizin Garanti Belgesi kapsam dışında bırakılıp bırakılmadığını öğrenmek için firmamız iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Gerektiren Ürünler

Garanti Belgesi gerektiren ürünlerin neler olduğunu ve ürünlerinizin bu kapsamda yer alıp almadığı tarafımızca ücretsiz olarak kontrol edilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak için bizimle irtibata geçiniz.

 Garanti Belgesi Hazırlama

Garanti Belgesi hazırlama işlemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğünce yapılır. Ancak Garanti Belgesi hazırlanabilmesi için bir takım prosedürler ve hazırlanması gereken evraklar vardır. Biz Perpa Patent ve Kurumsal Danışmanlık Ofisi olarak siz değerli müşterilerimizi hiçbir belge hazırlama zahmetine girmeksizin adınıza hazırlamış olduğumuz dosyanızı ilgili kurumlara iletiyoruz ve hızlı bir şekilde Belgenizi sizlere ulaştırıyoruz.

 Garanti Belgesi Şartları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ithal veya imal ettiğiniz mallara Garanti Belgesi alınabilmesi için bir takım şartlar getirmiştir. Bunlardan ilki ilgili malın Garanti Belgesi alınabilecek ürünler kapsamına girip girmediğidir. İkincisi ise ilgili ürünün Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) gerektiren ürünler arasında yer alıp almadığıdır. Eğer,  ürün Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) gerektirenler arasında yer alıyor ise ilgili standartta ve Bakanlığın belirlediği sayıda servis istasyonları bulanarak, firmanız ile servis istasyonu arasında anlaşma yapılması sağlanmaktadır. Bu işlemler sonrasında servis istasyonu kendi adına tanzim edilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ’ne  ( HYB ) bağlı bulunduğu TSE İl Müdürlüğüne giderek firmanızı eklettirir. TSE tarafından Hizmet Yeterlilik Belgesi ( HYB ) işleme alındığında, aynı anda Sanayi Bakanlığının ortak havuz olarak değerlendirilen veri tabanına da yansımaktadır. Ancak bu aşamalar yapıldıktan sonra Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi başvurusu ( SSHYB ) yapılabilir.

Alanında uzman ekibiyle danışmanlık firması olarak biz Perpa Kurumsal Danışmanlık Ofisi yukarıda sayılan tüm işlemleri adınıza yürütmektedir ve işlemlerin her aşamasında tarafınıza bilgi akışı sağlamaktadır.

İhtiyari Garanti Belgesi

Garanti Belgesi düzenlenecek ürünler listesinde yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesi ‘nin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmaz. Yapılan başvurular red edilecektir.

Garanti Belgesi Model ilavesi

Eklenecek modellere ait teknik bilgi ve resimler hazırlanarak tarafımıza ulaştığı an, Garanti Belgesi model ilavesi işlemleriniz firmamız tarafından aynı gün sonuçlandırılmaktadır.

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik – 2006

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami  tamir sürelerini ve garanti belgesi ‘nin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici işlemine konu olan mallara uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31.maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 13. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğünü,

d) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,

e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

g) Garanti Belgesi : İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az  2 (iki) yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi,

h) Servis İstasyonu: İmalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

Madde 5 — İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini  onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesi ‘nin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

 Garanti ve Tamir Süresi

Madde 6 — Garanti belgesi olan bir ürünün Garanti süresi ; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi  ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti Belgesi süresi ‘nin başka bir ölçü birimi  ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde Garanti Belgesinde  ki garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim  tarihinden  itibaren  başlar.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Garanti Belgesi ‘nde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesi ‘nde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

İzin

Madde 8 — İmalatçı- üretici veya ithalatçı firmalar, bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, Bakanlıkça hazırlanmış garanti belgesi ‘ni  merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne onaylatmak zorundadırlar.

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından İthalat Rejimi kapsamında yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve madde isimleri yer alan malları imal veya ithal etmek isteyenlerin garanti belgesi Genel Müdürlükçe onaylanır.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğinde yer alan mallara yönelik garanti belgesi, Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nün onayı bulunmayan garanti belgesi geçersizdir.

Garanti Belgesi Başvuru

Madde 9 — Garanti belgesi müracaatında bulunmak isteyen, İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde ve Bakanlıkça bastırılan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne başvururlar.

a) Bu Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği ,

b) Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,

c) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) ve eki liste aslının Bakanlık veya noter tasdikli bir örneği,

d) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Malın bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu maddenin (c) bendinde belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler

Madde 10 — Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü’nce onaylanan garanti belgesi ‘nin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Garanti belgesi onay tarihi esas alınarak, belgenin onay işleminin yapıldığı yerde, her 2 yılda bir  vize edilir.

Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip  vizesi yapılmayan garanti belgesi  geçersiz sayılır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) vizeli olmayan, vize tarihi itibariyle değişen kural veya kriterlere uygun davranmayan  firmaların vize işlemleri yapılmaz.

Garanti belgesi ‘ne yönelik vize işlemleri ile Garanti Belgesi unvan, adres değişikliği, Garanti Belgesi model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

Garanti Belgesi İptali

Madde 11 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü’nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.

İhtiyari Garanti Belgesi

Madde 12 — Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

Madde 13 — Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

Diğer Yükümlülükler

Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Hizmet Yükümlülüğü

Madde 15 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi

Madde 16 — Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım Hatası

Madde 17 — Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Madde 18 — Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine,  özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda;  satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, Garanti Belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

Ceza

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 20 — 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair (TRKGM-2001/6) Tebliğ” ile 13/06/2002 tarih, 24784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM-2002/2) Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Online Canlı Destek

Ziyaretçi Defteri

TAKVİM

Kasım 2016
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930