Tag Archives: İlişkin Esaslar

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ; 1. Kapsam: Bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan ve ihale dokümanında yerli malı ‘nı teklif eden yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağına ilişkin hüküm bulunan mal alım ihalelerinde kullanılır. 2. Tanım: Yerli Malı : Tamamen Türkiye’de […]