Tag Archives: İmalat Yeterlilik Belgesi Cezaları

İmalat Yeterlilik Belgesi TSE veya TSEK Markası kullanma hakkına sahip olan ,emtianın  imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol olanakları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belgelemek amacıyla düzenlenen , emtianın kalitesini temsil etmemek kaydıyla, gerçek/tüzel kişi  adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Uygulama Aşamaları : Belge alımına ilişkin gerekli yol haritası aşağıda […]