Tag Archives: İmalat Yeterlilik Belgesi Sorgulama

İmalat Yeterlilik Belgesi TSE veya TSEK Markası kullanma hakkına sahip olan ,emtianın  imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol olanakları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belgelemek amacıyla düzenlenen , emtianın kalitesini temsil etmemek kaydıyla, gerçek/tüzel kişi  adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir. Uygulama Aşamaları : Belge alımına ilişkin gerekli yol haritası aşağıda […]

Serebral Palsi

Uzay Terapisi

G Belgesi

Kurşun Geçirmez Cam