Tag Archives: İncelemeli ve İncelemesiz Patent Nedir

İncelemesiz Patent Tescili İncelemesiz Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak patent başvurularına istinaden, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitüsü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı gönderir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı TPE’ ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen […]

İncelemeli Patent Tescili İncelemeli Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent başvuruları neticesinde, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitüsü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir. Patent Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Türk Patent Enstitüsü’ne sunmasının […]