Tag Archives: İncelemesiz Patent Ofisi

İncelemesiz Patent Tescili İncelemesiz Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak patent başvurularına istinaden, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitüsü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli belgelerin sunulması ile ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı gönderir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı TPE’ ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen […]