Tag Archives: Marka Hakkı

Marka Hakkına Tecavüz Durumları Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması, Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında […]

Marka İsim Hakkı MARKA İSİM HAKKI; Kendi adınıza ya da firmanız adına ait olan ürünler ve hizmetler üzerindeki bir ibareyi (logo da dahil) ancak marka tesciliyle koruma altına alabilmekte siniz. Bu durum haricin de; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan markayı ise, kiralayabilir (Lisans/Kullanım İzni Yoluyla) ya da mülkiyetini satın alabilirsiniz (Devir […]