Tag Archives: İso Nereden Alınır

ISO-9000-9001-2000 Belgesi ISO 9000 BELGESİ ISO 9000, merkezi Cenevre’ de bulunan “Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)” tarafından 1987 yılında hazırlanmış ve tüm dünyada uygulamaya konmuş, 1994 ve 2000 yıllarında revize edilmiş  ” Kalite Yönetim Sistemi Standardı” dır. ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen […]