ISO-9000-9001-2000 Belgesi

ISO-9000-9001-2000 Belgesi

ISO 9000 BELGESİ

ISO 9000, merkezi Cenevre’ de bulunan “Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)” tarafından 1987 yılında hazırlanmış ve tüm dünyada uygulamaya konmuş, 1994 ve 2000 yıllarında revize edilmiş  ” Kalite Yönetim Sistemi Standardı” dır.iso-9001-2008-belgesi

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001-2000 BELGESİ

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.
 
Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’ nde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.

KALİTE YÖNETİM İLKELERİ

  • Müşteri odaklılık
  • Liderlik
  • Çalışanların katılımı
  • Süreç yaklaşımı
  • Yönetimde sistem yaklaşımı
  • Sürekli iyileştirme
  • Somut verilerle karar verme
  • Tarafların yararını gözetme
  • Dokümantasyon

ISO 9001-2000 BELGESİNİN KULLANIMI VE YARARLARI

ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.
ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.
Dışsal yararlar şunlardır :  Kuruluşun imajının güçlenmesi, Müşteri memnuniyeti, Müşteri artışı, Rekabet gücünün artması, Daha iyi tedarikçi ilişkileri ,
İçsel yararlar; Yönetimin etkinliği,Olumlu kültürel değişim,Kalite bilincinin oluşması,Daha iyi bir dokümantasyon, Sistematikleşmek, Standardizasyon ve tutarlılık, Etkinlik ve üretkenlik artışı, Maliyetlerin azaltılması