KOSGEB Gıda Sektörü Makina Techizat Kredisi

KOSGEB Gıda Sektörü Makina Techizat Kredisi

KOSGEB Gıda Sektörü Makine Techizat Kredisi’ nden KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve onaylanmış “Gıda Sanayinde” NACE-15 kodunda yer alan üretim konularında faaliyet gösteren işletmeler bu krediden yararlanabilirler.kosgeb-gida-sektoru-makina-techizat-kredisi

Kredi Tutarı Gıda Sektöründe faaliyet gösteren her bir KOBİ için verilecek Yatırım Kredisi azami tutarı; 125.000.- TL’dir.

Kredinin Vadesi KOSGEB Gıda Sektörü Makine Teçhizat Destek Kredisi’ nin vadesi toplam 24 ay’dır. Geri Ödeme İlk 12 ay geri ödemesiz olmak ve ilk taksiti 12. ayın sonunda olmak üzere 6 aylık dönemlerde (12., 18. ve 24. aylarda) 3 eşit taksit halinde geri ödenecektir.