KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

kosgeb-yeni-girisimci-destegi

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde SYDTF, İŞKUR, ÖİB, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitimine katılanlar veya (İŞGEM) de yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesini kuranlar Kimler başvurabilir KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB tarafından verilen iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslar arası projeler kapsamında düzenlenen girişimcilik eğitimine katılanlar veya İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesini kuranlar. Amaç-kapsam (amaç, desteklenecek faaliyetler vs) Bu prosesin amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilerin desteklenmesidir. Bu amaçla destek başvurusunda bulunma hakkı kazanmış yeni girişimciler verilen toplam en fazla 44000 TL desteği kapsar. Bu Destekten Beklenen Yararlar Yeni girişimcilerin işletmelerini kurarken yaşadıkları mali sıkıntılara çözüm getirmek. Destek oranı-sınırı Toplam en fazla 44000 TL -İş Kurma (Geri ödemesiz): 4.000 (dört bin)TL -Sabit Yatırım (Finansal kiralama giderleri için geri ödemesiz): 10.000 (on bin) TL, kalkınmada öncelikli yörelerde %70, normal yörelerde % 60, gelişmiş yörelerde %50 -Sabit Yatırım (Geri ödemeli): 40.000 (kırk bin) TL, kalkınmada öncelikli yörelerde %90, normal yörelerde % 80, gelişmiş yörelerde %70 Destek Unsurları ve Şartları: Yeni Girişimcilerin destek sözleşme tarihinden itibaren en fazla 3 yıllık süre içerisinde iş kurmaya yönelik başlangıç giderleri ile makine-teçhizatı ve donanım giderlerini karşılamaya yönelik olarak verilir.

1) İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri, işletmesinin yasal kuruluşu sırasında yapmış olduğu harcamaların karşılanması amacıyla verilir.

2) Sabit Yatırım Giderleri için, a)Yeni girişimcilerin alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının giderlerini karşılamak üzere teminat karşılığı verilen ilk 12 ayı geri ödemesiz dönemden sonra, birinci taksidi 12 sonu %20, ikinci taksidi 18 ayın sonu %20, üçüncü taksidi 24 ayın sonu %20, dördüncü taksidi 30 ayın sonu %20, beşinci taksidi 36 ayın sonu %20 olacak şekilde geri tahsil edilecek destektir.

Geri ödemeli destekte yararlanıcıya hiçbir faiz uygulanmaz.

b)Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4 yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerini karşılamaya yönelik olarak verilecek geri ödemesiz destektir.

•Yararlanıcılar, iş kurma ve sabit yatırım giderleri desteğinden her ikisini de isteyebilir, ancak sabit yatırım desteğinde geri ödemeli

(a) sabit yatırım desteği ile geri ödemesiz finansal kiralama

(b) seçeneğinden birini tercih edecektir.

•Yararlanıcının ortak şirket kurması veya kurulu bir işletmeye ortak olması durumunda hisse oranının en az %51 olması şartı aranacaktır.

Serebral Palsi

Uzay Terapisi

G Belgesi

Kurşun Geçirmez Cam