KOSGEB Kayıtlı Elaman İstihdam Kredisi

KOSGEB Kayıtlı Elaman İstihdam Destek Kredisi

KOSGEB Kayıtlı Elaman İstihdam Destek Kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurmuş ve onaylanmış KOBİ’ler içinden Asgari %50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), % 40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.
kosgeb-kayitli-eleman-istihdam-kredisi
Her bir elemanın istihdamına karşılık 20.000. TL (Azami 100.000 TL. 5 istihdam için) Destek Kredisinden yararlanabileceklerdir.